Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs

Publicerad av
Simon Matthis - 03 jan 2019

Vid utgången av Januari 2019 kommer arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om reglera för pappertillverkning (AFS 1984:16) upphöra att gälla. Några följdförändringar kommer inte att göras i andra föreskrifter utan aktuella krav kommer istället att täckas in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Anledningen till att föreskriften om regler för papperstillverkning upphävs är att de används i ytterst liten utsträckning vid arbetsmiljöverkets inspektioner och att kraven i AFS 1984:16 täcks av krav som redan finns i AFS 2006:4. Upphävandet innebär att dubbelregleringar tas bort och gör reglerna mer överskådliga och aktuella.

Det är enbart äldre maskiner som berörs av föreskrifterna om pappersmaskiner, det vill säga de maskiner som installerades 1994 eller tidigare.

I och med att denna föreskrift upphör att gälla är det viktigt att den egna kompetensen och dokumentationen inom företaget är uppdaterad och uppfyller de gällande kraven, framhåller konsultföretaget Zert.

Källa: Zert

Annons

Annons