Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

EU förbjuder engångsprodukter av plast

Foto: Skogsindustrierna
Foto: Skogsindustrierna
Publicerad av
Simon Matthis - 21 dec 2018

Nu har EU enats om hur man vill lagstifta om engångsprodukter i plast. Den slutligt antagna texten i direktivet för Single-use-plastic är inte offentlig ännu, men av det som är känt hittills, så framgår det att ett antal engångsprodukter av plast förbjuds för försäljning på den europeiska marknaden. Det skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Papperstallrikar som har en tunn plastfilm som vätskebarriär eller ett tryck i en plastbaserad färg förbjuds också.

För engångsprodukter av plast, som det inte finns ett självklart alternativ till idag, ska EU:s medlemsstater sätta upp mål för minskad förbrukning. Det gäller till exempel matbehållare och plastmuggar. Pappersmuggar eller matbehållare av papper som har en vätskebarriär av plast omfattas också av minskningskravet.

– Vi sympatiserar med syftet med förslaget; att minska nedskräpning i hav och stränder. Men vi tycker att det hade varit bra med en tydligare åtskillnad mellan produkter som är helt gjorda av plast och produkter som bara till en liten del innehåller plast, säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna. Hon fortsätter:

– Det är olyckligt att direktivet slår mot ett förnyelsebart och fossilfritt material, som i dagsläget är ett alternativ till att använda plast i till exempel dryckesmuggar. Det kommer bli en utmaning att utveckla produkter med rätt funktion och som kan möta rådande efterfrågan av engångsprodukter i samhället.

För de flesta angivna produkterna i direktivet kommer det ställas krav på märkning av plastinnehållet. Likaså finns det krav på att medlemsstaterna sätter mål för ökad insamling samt ställer krav på att plastflaskor ska innehålla en viss mängd återvunnen plast.

 

– Vilka konsekvenser direktivet kommer att få för skogsindustrin vet vi inte i detalj ännu. Det kommer bli tydligt först när lagstiftningen implementeras på nationell nivå, säger Kai-Yee Thim.

 

Nu ska överenskommelsen först godkännas av EU-parlamentet och rådet, vilket troligen kommer att ske i under första kvartalet 2019.

Annons

Annons