Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Stabil tillväxt för bioplaster

Publicerad av
Simon Matthis - 14 jan 2019

Den europeiska intresseföreningen European Bioplastics rapporterar en stabil tillväxt för bioplaster globalt.

- Den globala marknaden för bioplaster förutses öka med ungefär 25 procent under de närmaste fem åren, sa Hasso von Pogrell, vd för intresseföreningen, enligt Packmarknaden.

Enligt European Bioplastics kommer den globala produktionskapaciteten för bioplaster öka från cirka 2,1 miljoner årston 2018 till 2,6 miljoner ton år 2023. Biopolymerer som PLA (polymjölksyra) och PHA (polyhydroxyalkanoater) kommer att driva denna tillväxt.

Utvecklingen drivs av en ökande efterfrågan på hållbara produkter hos såväl varumärkesägare som konsumenter, ett starkare politiskt stöd till bioekonomin samt biotopindustrins ansträngningar att utveckla innovativa material med förbättrade egenskaper och nya funktioner.

Enligt Packmarknaden fokuserar man nu mycket på utvecklingen av av PEF (polyetylenfuranoat), en ny polymer som förväntas komma in på marknaden år 2023. PEF är jämförbar med PET, men är helt biobaserad och med bättre barriär- och termiska egenskaper, vilket gör det till ett idealiskt material för dryckesflaskor.

Annons