Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Avverkningen har gått om tillväxten i skogen

Publicerad av
Simon Matthis - 16 jan 2019

I omställningen till bioekonomin behövs skogs till mycket, biobränslen och bioplaster bland annat. Men räcker den till allt? På Forskningsagendans dag i Stockholm, som arrangerades häromveckan, framhölls vikten av att skogens tillväxt håller jämna steg med efterfrågan på skogsbaserade produkter.

– Många säger också att skogen växer så det knakar. Men just nu avverkar vi faktiskt lite mer än den årliga tillväxten, sa Ove Nilsson, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, enligt Paper Province.

Genomisk selektion innebär att gener från de bästa granarna och tallarna används för att avla fram elitfrön. Superplantorna kan åstadkomma 30–40 procent ökad tillväxt och har förbättrade egenskaper jämfört med sina traditionella släktingar.

– Förädlingen i kombination med effektivare gödselmedel kommer att revolutionera barrträdsförädlingen, sa Ove Nilsson.

Forskningen om gödselmedel har nu tagit ett stort steg framåt genom upptäckten att  aminosyror spelar en stor roll för hur träd tar till sig näring i form av kväve. Den insikten, som belönats med Marcus Wallenbergpriset, används nu för att utveckla ett gödselmedel som är effektivare, långtidsverkande och vars effekt dessutom förstärks över tid.

Annons