Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Ökat intresse för avverkningsanmälningar i december

Photo: Skogsstyrelsen
Photo: Skogsstyrelsen
Publicerad av
Simon Matthis - 18 jan 2019

Den areal som skogsägare anmälde för avverkning fortsatte uppåt under december med en ökning på 16 procent jämfört med samma månad förra året. I Svealand var decembersiffrorna de högsta på över tio år. Det visar Skogsstyrelsens månadsstatistik.

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 23 360 hektar och ökade i alla landsdelar. I Norra Norrland ökade den med 32 procent till 4 527 hektar. Motsvarande siffror i Södra Norrland var en liten ökning med 1 procent och 5 502 hektar.

I Svealand ökade anmälda arealen med 23 procent och uppgick till 6 386 hektar och det är den högsta noteringen för december månad sedan 2007. I Götaland var ökningen 15 procent och uppgick till 6 946 hektar. och även det är den högsta noteringen för november månad sedan 2007.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 17 av 21 län. Största ökningen var i Stockholms län med 93 procent. Därefter kommer Gävleborgs län med en ökning på 63 procent och Västerbottens län med 58 procent.

I Jämtlands län minskade den anmälda arealen med 40 procent och i Skånes län med 18 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Annons