Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Södra marknadsanpassar virkespriserna

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 18 jan 2019

Södra justerar inköpspriset för gran- och talltimmer samt bränsleved.

Södra ser en avmattning av konjunkturen samtidigt som utbudet av virke är stort och aktiviteten i skogsbruket är hög. Som en följd av detta sjunker marknadspriset på timmer.

– Vi har en omvärld som är oroligare och vi går in i ett läge med större osäkerhet på marknaderna, säger Olof Hansson, Affärsområdeschef Södra Skog.

Samtidigt är efterfrågan på biobränsle fortsatt hög.

– Just nu möter vi en ökad efterfrågan på främst bränsleved, drivet av den energiomställning vi ser i samhället, fortsätter Olof Hansson.

Följande prisjusteringar görs:

-15 kr/mᶾfub för talltimmer

-25 kr/mᶾfub för grantimmer

+30 kr/mᶾfub för bränsleved

De nya priserna gäller för kontrakt tecknade från och med den 18 januari.

Annons