Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

SLU blir partner i Treesearch

Publicerad av
Simon Matthis - 23 jan 2019

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är nu partner i Treesearch, som är en plattform för forskning om nya material och specialkemikalier från skogsråvara med syftet att främja samverkan mellan akademi, industri och forskningsinstitut.

– SLU är Sveriges största aktör inom skoglig forskning och vi är ledande inom området skogsbruk och vidareförädling av skogsråvara. Därför är det naturligt att vi ska vara med i denna stora satsning inom skogsmaterialforskning, säger Göran Ståhl, dekan för SLU:s fakultet för skogsvetenskap, i ett pressmeddelande.

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom nya material från skogen. Tillsammans med akademi, industri, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för nya innovationer från skogen.

Treesearch stödjer forskning och kompetensutveckling genom att bland annat satsa på samverkan mellan akademi och industri, göra avancerad forskningsinfrastruktur tillgänglig och bedriva utbildning på forskarnivå.

Forskningen inom Treesearch är indelad i fyra temaområden: Ved och vedkomponenter – struktur och modifiering; Bioraffinaderi för material; Formningsmetoder för nya material; Nya material – materialdesign och egenskaper. SLU är verksamt inom alla dessa områden.

Annons