Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

SCA ansöker om bygglov för ny pappersmaskin

Foto: Bergslagsbild/SCA
Foto: Bergslagsbild/SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 24 jan 2019

SCA Obbola AB meddelade förra året planer på att öka produktionen från dagens tillståndsgivna 500 000 ton liner per år till totalt 850 000 ton liner per år. För detta ändamål vill man installera en ny pappersmaskin, stänga en befintlig pappersmaskin och uppgradera och komplettera anläggningarna för sulfatmassa och returfiber.

Nu har en planansökan kommit in till Umeå kommun.

SCA vill flytta Färjevägen längre söderut för att kunna sammanlänka och bättre nyttja sitt industriområde.

Vid Färjevägen vill SCA uppföra nya industribyggnader för att inrymma pappersmaskinen. En flytt av vägen sägs vara en förutsättning för hela projektet.

  att inrymma pappersmaskinen. En flytt av vägen sägs vara en förutsättning för hela projektet.

Annons