Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Priset på leveransvirke ökade kraftigt 2018

Foto: Skogsstyrelsen
Foto: Skogsstyrelsen
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jan 2019

Prisökningen på leveransvirke under 2018 var större än den varit på flera år, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Det gäller både massaved och sågtimmer och ökningen skedde i hela landet.

 

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg, leveransvirke utgör runt 8 procent av totala virkesförsäljningen.

 

Massavedspriserna steg med 13 procent jämfört med 2017. Det är den enskilt största prisökningen sedan 2008, då ökningen var nästan 18 procent.

 

I region Nord var ökningen 8 procent under 2018 medan priserna ökade med 13 procent i region Mellan och Syd. Priserna ökade varje kvartal jämfört med 2017.

 

Under fjärde kvartalet 2018 steg massavedspriserna med 5 procent jämfört med tredje kvartalet samma år. Ökningen är störst i region Nord, 8 procent, i region Mellan var ökningen 6 procent och 3 procent i region Syd.

 

Prisökningarna gäller även sågtimmer. Under 2018 ökade leveransvirkespriserna på sågtimmer med 7 procent, vilket är den största ökningen sedan 2010 då priset ökade med nästan 19 procent.

 

I region Nord ökade sågtimmerpriserna med 5 procent under 2018, i region Mellan med 6 procent och region Syd med 7 procent. Även sågtimmerpriset ökade alla fyra kvartal när man jämför mot samma kvartal 2017.

 

Under fjärde kvartalet 2018 ökade sågtimmerpriserna med 1 procent jämfört med tredje kvartalet samma år. Sågtimmerpriserna steg med 2 procent i region Nord, 1 procent i region Syd och var oförändrade i region Mellan.

 

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Annons