Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Bästa resultatet någonsin för Sveaskog

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jan 2019

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2018 uppgick till 1 422 MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med 2017. Resultatet är det bästa någonsin för Sveaskog. Detta i kombination med en stark kapitalstruktur möjliggör för styrelsen att föreslå årsstämman en höjd utdelning till 1 100 MSEK.

- Ett bra marknadsläge har medfört högre priser på våra produkter. Utöver detta har vi trots besvärliga avverkningsförhållanden under en stor del av året förbättrat vår samlade produktivitet och resultat i fasta priser, säger Sveaskogs VD Per-Olof Wedin.

Användningsområdena för skogsråvaran ökar och därmed efterfrågan. En viktig uppgift för Sveaskog är därför att satsa på ökad tillväxt i skogen.

- Vi planerar därför att öka de arealer vi gödslar och även andelen förädlade plantor. Vi fortsätter också vårt arbete med att säkerställa att påverkan på land och mark till följd av skogens brukande minimeras och att den biologiska mångfalden kan öka, säger Per-Olof Wedin.

Varje år avverkar Sveaskog på flera tusen platser runt om i Sverige. I samtliga fall görs naturvärdesinventeringar innan avverkning i syfte att ta nödvändig hänsyn för att bevara hotade miljöer och arter. Samtliga naturvärdesbedömningar finns nu tillgängliga på Sveaskogs hemsida.

- Vi arbetar med ständiga förbättringar och en utökad dialog med till våra skogar knutna intressenter. Genom transparens och samverkan ser vi möjligheter att fortsatt förbättra vårt skogsbruk, avslutar Per-Olof Wedin.

Annons