Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

SCB först i världen med regional statistik för bioekonomi

Publicerad av
Simon Matthis - 31 jan 2019

EU:s medlemsstater uppmuntras till att ta fram bioekonomiska strategier även på regional nivå. Nätverket Bioekonomi – regioner i samverkan har gått steget längre och tagit fram ett verktyg som syftar till att hjälpa Sveriges regioner att på allvar arbeta med den bioekonomiska omställningen. Materialet har tagits fram i samarbete med SCB och behandlar statistik för utvecklingen av bioekonomi i hela landet, från 2008 till 2016.

– Det här visar på de stora fördelarna att arbeta i nätverk; arbetet blir effektivare och mer synkroniserat. Vår förhoppning nu är att regionernas arbete med bioekonomi får en knuff framåt och att andra regioner inom EU inspireras och tar efter, säger Lena Friborg, strateg miljö och klimat Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

I den nya reviderade EU-strategin för bioekonomi uppmuntrar man till att ta fram egna strategier i medlemsstaterna. Sveriges regioner har gått ett steg längre genom att, i samverkan med SCB, ta fram ny statistik som gör det möjligt att följa utvecklingen på regional nivå. Statistiken fungerar som ett reellt verktyg för att alla regioner på allvar ska kunna arbeta med omställningen till en biobaserad ekonomi och följa utvecklingen av ekonomi, sysselsättning och klimatpåverkan över tid. Mätperioden för statistiken börjar 2008 och följer utvecklingen fram t.o.m. 2016.

– Arbetet går helt i linje med mitt arbete i den bioekonomiska panelen, som de kommande två åren har i uppdrag från EU-kommissionen att stötta arbetet med bioekonomiska regionala strategier. Därför är vi extra glada över att kunna leverera detta så tidigt i processen, säger Magnus Matisons, projektledare BioFuel Region.

Siffror i rapporten visar på att bioekonomin har särskilt stor betydelse i de skogsrika länen med stor andel glesbygd. I Västerbotten är 8,7 % sysselsatta inom bioekonomiska näringar. I Norrbotten 9,0 % och Jämtland Härjedalen 10,2 %. I Stockholms län når siffran upp till 3,4 %. Statistiken visar också att när bioekonomin växer minskar utsläppen av koldioxid.

Annons