Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Staten överklagar dom om ersättning i fjällnära skog

Arjeplogs kyrka. Foto: Zorolll/Wikimedia Commons
Arjeplogs kyrka. Foto: Zorolll/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 08 feb 2019

Skogsstyrelsen har meddelat att staten överklagar domarna om ersättning i fjällnära skog till mark- och miljööverdomstolen. Norra beklagar beslutet, som de menar innebär att redan hårt prövade skogsägare nu får vänta ytterligare på att frågan ska lösas.

 

– Skogsstyrelsens beslut att överklaga till högre instans var ett väntat besked. Tyvärr är det alltid den lilla skogsägaren som drabbas. Med domarna från mark- och miljödomstolen i ryggen hade staten med gott samvete kunnat bilda biotopskydd och ersätta skogsägare som nekats avverkning i fjällnära skog fullt ut, säger Norra Skogsägarnas medlemschef Jonas Eriksson, i ett pressmeddelande.

 

Enligt Norra Skogsbyråns senaste marknadsanalys har värdet på skogsfastigheter i Arjeplog, Tärna och Åre minskat med upp till en tredjedel sedan mätningarna började 2011. Bakgrunden till detta är de pågående rättsprocesserna, där staten ifrågasatt om skogsbruk i fjällnära skog ska ses som pågående markanvändning.

 

– Vi är oerhört besvikna på Skogsstyrelsen som inte klarat av att hantera situationen. Det har gått 2,5 år och nu ser de till att det går ytterligare tid. Jag vädjar till hela Sveriges skogsnäring, markägare och politiker att agera. Jag betvivlar Skogsstyrelsens kompetens som först tvingar in enskilda skogsägare i en rättsprocess och sedan försöker hitta grunder till att inte behöva betala för det man tar. Tidigare var de ett stöd för oss markägare och nu dessvärre vår största fiende. Nu tvingas vi återigen samla kraft för att försvara vår självklara rätt, säger en av de drabbade skogsägarna, Hanna Holmberg  i ett skriftligt uttalande till Norra.

 

 

Annons

Annons