Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Nu kan MoRe studera flisimpregnering i realtid

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 08 feb 2019

MoRe Research har installerat en pilot för studier av flisimpregnering i realtid. Den är sammankopplad med MoRe Researchs pilotkokeri och används för studier av hur flis impregneras och kokas under olika betingelser. Studierna görs för både pappersmassor och dissolvingmassor. Impregneringspiloten är resultatet av ett doktorandarbete vid Helsingfors universitet och har vidareutvecklats av MoRe.

 

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor, enligt MoRe. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, eller har problem relaterade till impregneringen.

 

Impregneringspiloten är utvecklad i ett doktorandarbete vid Helsingfors universitet och således unik i sitt slag. Flisen placeras i piloten och inträngningsförloppet följs genom den viktförändring som uppstår när luft ersätts av kokvätska i flisen. Den ursprungliga piloten har vidareutvecklats av MoRe och anpassats till det befintliga pilotkokeriet för att möjliggöra kombinerade impregnerings- och kokeristudier. MoRe kan genomföra impregneringsstudier för olika huggen flis, vedslag, temperatur- och tryckbetingelser liksom för olika massaprocesser.

 

– Vi har köpt piloten då den passar som hand i handske som komplement till vårt unika pilotkokeri. Med den här metoden kan förloppet studeras på ett sätt som efterliknar impregneringsprocessen som föregår massakoket. Eftersom piloten är sammankopplad med vårt pilotkokeri kan hela processen från impregnering till massaframställning hos en kund simuleras på ett verklighetstroget sätt. Därför kan ett optimerat körsätt med kundspecifika variabler bestämmas, säger Michael Sjögren, processkonsult vid MoRe Research.

 

Annons

Annons