Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

11 000 skador hittills efter stormen Alfrida

Foto: Svensk Försäkring
Foto: Svensk Försäkring
Publicerad av
Simon Matthis - 18 feb 2019

Försäkringsbolagen uppskattar i dagsläget att omkring 266 miljoner kronor kommer att utbetalas för de 11 000 skador som orsakats av stormen Alfrida den 2 januari 2019. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerat.

Stormen Alfrida, som drabbade hela norra Europa i början av januari 2019, orsakade strömavbrott på många håll i Sverige och kollektivtrafiken ställdes in bland annat på grund av fallna träd som blockerade vägar.

De skadebelopp som totalt beräknas betalas ut från försäkringsbolagen i Sverige för skador orsakade av Alfrida uppgår i dagsläget till 266 miljoner kronor för knappt 11 000 skador. Det genomsnittliga utbetalda beloppet är drygt 25 000 kronor per skada, men kan givetvis variera mycket beroende på värdet av det som skadades. Mestadels är det träd som har blåst omkull och orsakat skador på bilar och fastigheter samt tak som har blåst av hus. Kostnaderna kan komma att öka längre fram i vår när fler skador upptäcks i t.ex. fritidshus, som inte besöks vintertid. Det kan då bl.a. handla om vattenledningar och avlopp, som fryst sönder på grund av längre strömavbrott och kall väderlek.

Historiska data över skador orsakade av storm under åren 1985-2017 visar att antalet stormskador varierar mycket mellan åren. Under de två senaste åren har det varit få stormar, medan 2015 bjöd på flera. Under 2015 inträffade drygt 24 000 stormskador till ett skadebelopp på 749 miljoner kronor. Det är dock nästintill ingenting jämfört med orkanen Gudrun som år 2005 orsakade nästan 93 000 skador till ett skadebelopp på knappt 3,8 miljarder kronor.

Annons

Annons