Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Sveaskog, Holmen och SCA går samman med ansökan om skyddsjakt

Foto: Malene Thyssen/Wikimedia Commons
Foto: Malene Thyssen/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 18 feb 2019

Sveaskog, Holmen och SCA har identifierat stora vinterkoncentrationer av älgar, i områden som har en hög skadehistorik, i skogen i stora delar av Västerbotten.  Under den ordinarie perioden för älgjakt i Västerbotten har man under 2018 inte lyckats nå det fastställda avskjutningsmålet för älg. Företagen bedömer att ansamlingar av älg är för stora och betestrycket blir ohållbart för den utsatte fastighetsägaren. Skyddsjakt är, enligt dem, den åtgärd som nu återstår för att undvika fortsatta stora skador.

Vinterälgskoncentrationer kan orsaka stor skada i ungskogar av tall. Älgen äter helst rönn, asp och sälg, därefter tall som vintertid utgör en stor del av foderintaget.

Annons

Annons