Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Skogsbranschen satsar stort på ny teknik för ökad skonsamhet

Publicerad av
Simon Matthis - 21 feb 2019

Den svenska skogsnäringen ska utreda möjligheten att utveckla en skonsam maskin som med lågt marktryck ger mindre markpåverkan i skogen och bättre förarkomfort. Maskinen ska även ge ökad produktivitet och ett jämnare virkesflöde till industrin sett över året.

Samarbetet är unikt i sitt slag då alla de stora skogsföretagen i Sverige står bakom projektet och på så sätt bidrar i teknikutvecklingen för ett hållbart skogsbruk.

Det första steget i projektet består av en förstudie där man tillsammans skapar en gemensam målbild. Förstudien kommer att bestämma grunden för hur en konceptmaskin kan se ut och när en eventuell serieproduktion kan ske.

Deltagare i projektet är: SCA, Holmen, Sveaskog, Norra Skogsägarna, Södra, Mellanskog, Norrskog, Bergvik Skog, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Komatsu Forest.

Annons

Annons