Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

SCA redovisar sin klimatpåverkan för första gången

Publicerad av
Simon Matthis - 26 feb 2019

SCA redovisar för första gången företagets effekt på klimatet i den årsredovisning som publiceras den 27 februari. Vid ett seminarium i Stockholm redovisade SCA såväl positiv effekt på klimatet genom skogstillväxt och substitution, som verksamhetens klimatbelastning. Nettoeffekten är positiv och motsvarar Sveriges alla utsläpp från lastbilstrafik och inrikesflyg, enligt SCA.

Det var vid ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien måndagen den 25 februari, som SCA redovisade verksamhetens klimateffekt för ett hundratal seminariedeltagare från forskning, politik, myndigheter och media.

- Klimatet är vår tids ödesfråga och skogen och skogens produkter kan ge avgörande bidrag till att motverka negativa klimatförändringar. SCA kommer nu och framåt att rapportera den samlade klimateffekten av företagets verksamhet och det kommer att tillsammans med den finansiella redovisningen vara ett viktigt mått för när vi ska beskriva företagets utveckling, sade SCAs vd Ulf Larsson vid seminariet.

Beräkningarna presenteras utförligt i en rapport av Peter Holmgren, konsult och tidigare chef för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning, och SCAs hållbarhetschef Katarina Kolar. Modellen omfattar den kolbindning som sker i SCAs växande skogar, samtliga utsläpp av fossil koldioxid från SCAs hela värdekedja och de positiva klimateffekterna av SCAs produkter.

Annons

Annons