Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Norra presenterar toppresultat för 2018

Foto: Norra Skogsägarna
Foto: Norra Skogsägarna
Publicerad av
Simon Matthis - 01 mar 2019

Norra Skogsägarnas resultat för 2018 landade på 127 miljoner kronor före skatt – att jämföras med 45 miljoner året innan. Styrelsen föreslår föreningsstämman att drygt 30 miljoner kronor av vinsten delas ut till medlemmarna genom en utdelning med fem procents ränta på insatt kapital samt insatsemission om 15 procent.

De senaste årens lanseringar av ett breddat tjänsteutbud till skogsägare har lett till ökande skogsvolymer, skriver Norra. Under 2018 landade den avverkade volymen på rekordet 2,1 miljoner fastkubikmeter, trots att takten i skogsavverkningen försvårats av ovanligt stora snömängder under början av året. Brandrisken under den extremt torra sommaren orsakade dessutom stora produktionsbegränsningar.

Även satsningen på den egna sågverksindustrin har gett resultat och sågverksproduktionen ökade med sju procent, från 426 000 till 456 000 kubikmeter sågad trävara. Sett över en femårsperiod har sågverksproduktionen därmed ökat med 24 procent.

– Det är härligt att se hur våra satsningar börjar bära frukt. Men trots investeringar på över 300 miljoner de senaste tre åren är vi långt ifrån klara. Vi fortsätter att satsa på vår industri och nya investeringar för 60 miljoner kronor kommer på plats under det här året. Genom satsningen på världens modernaste såglinje i Sävar har vi stakat ut vägen, och nu riktar vi våra ansträngningar mot Kåge såg där det kommer att hända stora saker de närmaste åren, säger vd Pär Lärkeryd, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons