Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Ny utlysning: Digitalisering av industriella värdekedjor

Bild: Paper Province
Bild: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 04 mar 2019

En ny utlysning är öppen för ansökningar, Digitalisering av industriella värdekedjor. Utlysningen genomförs av PiiA – Processindustriell IT och Automation – som är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet utlysningen är att initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor.

Inriktningen är på framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel kan vara det digitala samspelet mellan kund och leverantör, interaktion maskin-maskin-människa etc. där teknologier som Articifial Intelligence (AI), Augmented och Mixed reality (AR och MR) och kognitiva system appliceras för att skapa värde i olika led.

Deadline för ansökan är 24 april. Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ansöka om 600 000-5 000 000 kronor beroende på typ av projekt.

Annons

Annons