Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Lastbilarnas utsläpp kan minskas

Fyra låga travar ger lägre bränsleförbrukning än tre högre travar. Foto: Carolina Lombardi
Fyra låga travar ger lägre bränsleförbrukning än tre högre travar. Foto: Carolina Lombardi
Publicerad av
Simon Matthis - 05 mar 2019

Trafikverket släppte i början av veckan en utredning som slog fast att utsläppen från lastbilstrafiken ökat och att något måste göras för att vända trenden.   

Skogforsk har genomfört studier med längre lastbilar där antalet virkestravar ökats från dagens tre till fyra. Tre travar får man plats med utan att göra fordonet längre än tillåten längd (24 m). Längre fordon (uppemot 34 meter) som kan lasta en extra trave har testats med avseende på bränsleförbrukning, trafiksäkerhet och körvänlighet, och resultaten är goda. Nu används ett fåtal av dessa fordon även i andra branscher på vägsträckor med specialtillstånd.

Skogforsks resultat visar till exempel att om en lastbil lastas med fyra lägre virkestravar istället för tre kan bränsleförbrukningen minska med sju procent. Det kan förklaras med att luftmotståndet blir lägre med fyra låga, tätt lagda travar jämfört med tre höga travar.

Nu planeras uppföljande försök med samma virkesfordon där bilen med fyra travar förses med aerodynamiska detaljer för att sänka bränsleförbrukningen ytterligare. Ett minskat luftmotstånd bidrar också till att lastbilen kan köra längre på alternativa drivkällor – exempelvis elektricitet.

Under 2018 tilläts tyngre fordon på Sveriges allmänna vägar, maxvikten ökade från 64 ton till 74 ton. Mer gods kan alltså lastas på varje lastbil.

Annons

Annons