Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Skogsindustrierna: SVT har fel om skogsbränderna

Foto: Skogsindustrierna & Stora Enso
Foto: Skogsindustrierna & Stora Enso
Publicerad av
Simon Matthis - 12 mar 2019

I programmet Skogsbrändernas tid på SVT drivs tesen att det är skogsägarnas monokulturer som orsakar skogsbränderna. Man utgår från kanadensiska forskares forskning på kanadensiska skogar och enligt Skogsindustrierna går det inte att applicera samma slutsatser på svenska skogar.

Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, säger i ett pressmeddelande:

- Jag tycker att redaktionen bortser från att merparten av Sveriges skogar finns i det nordliga barrskogsområdet. Barrträd är de naturliga trädslagen här och i barrskog är brand en naturlig störning. Bränderna har dessutom minskat betydligt i takt med att det aktiva skogsbruket har ökat. Skogsbränderna i Sverige är väsentligt mindre omfattande än i Kanada.

När det gäller lövträd så har deras andel ökat, påpekar Skogsindustrierna, och inte minskat vilket programmet antyder. Sedan 1990 har lövträden ökat med cirka 53 procent och utgör idag 18 procent av virkesförrådet på produktiv skogsmark, enligt Skogsindustrierna.

Annons

Annons