Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Allt färre skador på forn- och kulturlämningar

Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA. Foto: SCA
Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA. Foto: SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 25 mar 2019

SCA:s positiva trend med allt färre skador på forn- och kulturlämningar håller i sig. Målet är noll skador på lämningar i samband med markberedning och slutavverkning.

– Vi går åt rätt håll mot vår nollvision, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA, i ett pressmeddelande.

2016 startade SCA ett handlingsprogram med målet är att inga kända och registrerade forn- eller kulturlämningar ska skadas av skogsbruket. De flesta allvarliga skadorna uppstår i samband med markberedning eller vid slutavverkning, genom att man t ex  kör sönder lämningarna.

Under 2018 låg skadorna på 10,7 procent totalt, varav 4,8 procent var skador som uppstod i samband med markberedning. Året innan låg motsvarande siffror på 23 respektive 10 procent.

– Det känns bra. Det är tydligt att med en bra planering så lägger vi grunden för att ställa kulturstubbarna rätt och det i sin tur ger färre skador, säger Anna och fortsätter:

– Med fokus på vår nollvision har vi arbetat mycket med utbildningar och informationsöverföring mellan planering, avverkning och markberedning.  Av de skador som uppstår så minskar de grova skadorna och vi har färre skador på de mest känsliga delarna av lämningen.

Att använda så kallade kulturstubbar på rätt sätt har varit avgörande för att få ner skadenivån, enligt SCA. Genom att planera var de ska stå och sedan kapa träd så att de blir 1,3 meter höga stubbar får lämningen en bra skydd.

– Vi har arbetat med tydliga direktiv om hur man ska ställa kulturstubbar så att de visar maskinförarna var lämningen finns. I de fall vi har brustit i planeringen och avverkningen så att inte kulturstubbarna har ställts på rätt sätt så har vi planerat om inför markberedning och satt ut extra stakkäppar för att tydligt signalera att här finns en lämning.

Annons

Annons