Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass

Foto: SLU
Foto: SLU
Publicerad av
Simon Matthis - 26 mar 2019

Forskningen vid SLU håller mycket hög internationell vetenskaplig standard, och bedömdes i flera fall som världsledande. Flertalet forskargrupper fick även högsta betyg när det gäller att kommunicera sina forskningsresultat och att åstadkomma samhällsnytta. Det framgår av utvärderingen Kvalitet och nytta 2018, som nu publicerats.

 

Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och hur dessa kan användas på ett hållbart sätt. För att uppdraget ska uppfyllas krävs att SLU:s forskning är av högsta kvalitet och att resultaten kommer till nytta i samhället. För att få insikt i hur universitetet arbetar mot dessa mål initierade SLU:s styrelse i april 2017 en forskningsutvärdering, Kvalitet och Nytta 2018 (KoN 2018).

 

I denna rapport beskrivs utvärderingens övergripande resultat, som kommer att utgöra en grund för framtida strategiska beslut på olika nivåer inom universitetet. KoN 2018 är den andra utvärderingen av sitt slag på SLU; den första genomfördes år 2009.

 

De områden där SLU fick högsta betyg för vetenskaplig kvalitet är: Skoglig mykologi och växtpatologi, Kemisk ekologi, Geokemi och organisk miljökemi, Skoglig genetik och växtfysiologi, Molekylär växtbiologi och Mikrobiell ekologi.

Annons

Annons