Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Sunpine ökar produktionen med det dubbla

Så här kommer det nya raffinaderiet att se ut. Ill: Pöyry
Så här kommer det nya raffinaderiet att se ut. Ill: Pöyry
Magnus Edin, vd på Sunpine. Foto: Sunpine
Magnus Edin, vd på Sunpine. Foto: Sunpine
Publicerad av
Simon Matthis - 27 mar 2019

Bioraffinaderiet SunPine investerar i en ny fabrik intill sin befintliga på Haraholmen utanför Piteå - en investering på 250 miljoner kronor som kommer att öka produktionskapaciteten av talldiesel med 50 procent. Talldieseln använder sulfatmassabrukens restprodukt råtallolja som råvara.

Man räknar med att den nya produktionslinjen ska gå i drift våren 2020.

 

Att ett företag investerar i ökad dieselproduktion får nog somliga att klia sig i huvudet: Rimmar inte det illa med regeringens uttalade mål att förbjuda nya diesel- och bensinbilar från 2030? Flera europeiska städer, däribland Oslo, har infört tillfälliga dieselförbud och permanenta förbud mot dieselbilar väntas i metropoler som Paris, Aten och Madrid.

Höga utsläpp

Anledningen till att diesel anses vara en särskilt stor miljöbelastning är de höga halterna av kväveoxid och även av partiklar. Samtidigt släpper dieselbilar ut mindre koldioxid än bensin. I fråga om utsläpp av kväveoxider och partiklar skiljer sig inte Sunpines talldiesel från andra dieselsorter.

Däremot ger biodieseln uppemot 90 procent lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel, enligt Sunpine.

Den stora miljövinsten kommer från hur dieseln produceras. Talldieseln är som sagt ett skogsbaserat biobränsle skogen och inte ett råoljebaserat, och det tar dessutom inte mark som skulle kunna användas till livsmedelsproduktion i anspråk vilket är fallet med biodrivmedel som har raps, sockerrör eller spannmål som råvara. Något Sunpine gärna framhåller. Det är bakgrunden till att ”skogsdieseln” skattesubventionerades genom att undantas koldioxidskatt när det först lanserades i Preems mackar våren 2011.

”Alla lösningar måste till”

Magnus Edin, vd på Sunpine, är inte det minsta orolig för att produktionstillskottet ska hitta köpare:

– Under överskådlig tid kommer efterfrågan på diesel vara mycket större än utbudet, säger Magnus Edin som för övrigt tycker att det inte bör råda någon motsättning mellan elbilar och dieselbilar som drivs med förnybar diesel.

– Det är inte fråga om det ska vara elbilar eller biodieselbilar, utan både och. Alla lösningar måste till, resonerar Magnus.

Han betonar att marknaden för talldieseln inte bara innefattar personbilar utan även truckar, lastbilar, skogsmaskiner och andra tunga arbetsmaskiner.

Flaskhalsar

Sunpine producerar idag 100 miljoner liter talldiesel om året. Man har successivt ökat produktionen i den befintliga fabriken, senast i höstas då man lade 17 miljoner kronor på att bygga bort ett antal flaskhalsar. Det resulterade i en kapacitetsökning på 10 procent talldiesel.

Det nu aktuella investeringsprojektet går lös på 270 miljoner och innebär ökad produktionskapacitet av talldiesel. Den nya produktionsanläggningen blir också ungefär lika som den befintliga.

– Vi befinner oss i upphandlingen just nu, i en väldigt intensiv fas, berättar Ulrika Hagman, projektledare för investeringar på Sunpine.

– Vi väntar också på att få vårt miljötillstånd, tillägger hon.

Omgärdat av sekretess

Projektet är omgärdat av sekretess, men Ulrika Hagman kan avslöja vilka de stora anläggningsdelarna är.

– Vi kommer att upphandla tre indunstningsapparater, en fraktioneringskolonn och en oljepanna.

Till det kommer värmeväxlare, pumpar och mycket rörledningar.  Den 4,9 MW-oljepannan beskriver Ulrika Hagman som hjärtat i hela anläggningen.

I fraktioneringstornet sker en uppdelning i olika flöden eller fraktioner – som blir till harts, bioolja och terpentin när de förädlats.

– Fraktioneringstornet fungerar enligt samma princip som i ett raffinaderi. På olika nivåer plockar vi ut olika kolväten, säger Ulrika.

EPCM-kontrakt

Sunpine genomför projektet i samarbete med teknikkonsultföretaget Pöyry, som fått ett omfattande ansvar genom ett så kallat EPCM-kontrakt för projektledning, upphandling och byggnation.

– I och med att vi inte har den kompetensen ”in house” så har vi köpt in mycket konsulttjänster. Min roll som projektledare är ha den övergripande kontrollen, säger Ulrika.

Parallellt med inköpsprocessen har man gjort 3D-layouter av hur fabriken kommer att se ut.

– Vi började med ett utkast, en grov layout och har allteftersom jobbat klar modellen. Designlayouten har fått gå hand i hand med inköpsprocessen. När vi vet vad vi får för grejer ser vi hur de ska sitta ihop, säger Ulrika som hoppas att de kan komma igång med byggnationen under sensommaren eller hösten.

Nytillskottet kommer att köras från samma driftcentral som den befintliga anläggningen.

Fler produkten

Talldiesel är inte den enda produkten som Sunpine utvinner ur råtallolja, även om det är den största. Harts till exempel används i kemisk industri och hamnar i sådana slutprodukter som tejp, lim och tryckfärg. Terpentin är en annan produkt som upplevt en stark efterfrågeökning, enligt Magnus Edin.

–  Det är en väldigt illaluktande kemikalie som till slut hamnar inom parfymindustrin, säger han.

Bioraffinaderiets egen restprodukt, ånga, går till att producera fjärrvärme till två närliggande fabriker. Fjärrvärmeledningar finns på plats sedan drygt två år tillbaka.

Polhemspriset

Ska man vara noga tillverkar Sunpine ingen egen talldiesel. Omvandlingen till färdigt drivmedel sker hos Preem, som är en av delägarna i Sunpine.

Sunpines recept på talldiesel skyddas av flera patent. Det sätt på vilket Sunpine tillverkar diesel ur tallolja är en egen uppfinning som förlänade företagets grundare Lars Stigsson och utvecklingschefen Valeri Naydenov Polhemspriset i november 2018.  

Polhemspriset delas ut av Sveriges Ingenjörer till en ”teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem”.

Den första talldieseln

Som en kuriositet kan nämnas att själva ordet tallolja blivit en svensk exportsuccé. Tallolja heter ”tall oil” på engelska och även i uttrycken på bland annat franska, spanska och tyska det svenska ordet ”tall” smugit sig in.

Den första idén till talldieselreceptet kläcktes redan 2005, men det skulle dröja tills 2010 innan fabriken på Haraholmen stod klar. Den första talldieseln i industriell skala pumpades upp i maj samma år. Under de följande åren har man lagt ned mycket arbete på att uppnå en stabil produktion. Man har också breddat sitt produktsortiment, eller som Sunpine uttrycker det, ”gett företaget ytterligare ett ben att stå på” genom att till exempel börja producera harts ur tallolja.

 

Text: Simon Matthis

 

 

 

 

 

Annons

Annons