Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Seminarium om EU:s betydelse för den svenska skogsnäringen

Foto: GT1976 [CC BY-SA 4.0].
Foto: GT1976 [CC BY-SA 4.0].
Publicerad av
Simon Matthis - 28 mar 2019

Skogspolitiken är uttryckligen en fråga för medlemsländerna men beslut på andra politikområden inom EU får påverkan på skogen och skogsprodukterna. Under den senaste mandatperioden har skogsfrågorna varit särskilt aktuella, genom Parisavtalet och EU:s mål att minska utsläppen med minst 40 % i jämförelse med 1990 har omsatts i EU-lagstiftning. Tillväxten i den globala ekonomin skapar tryck på resursanvändningen vilket leder till en strävan efter allt mer resurseffektiva och cirkulära system.

Därför arrangerar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) ett seminarium. Det kommer att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen.  

Vid seminariet presenteras några av de lagförslag som under den senaste 5-årsperioden beslutats inom EU.

Seminariet arrangeras av KSLA:s internationella utskott onsdagen den 8 maj 2019 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm.

Annons

Annons