Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

5 000 skogsägare kräver översyn av artskyddsförordningen

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 28 mar 2019

Södras 36 skogsbruksområden har under de senaste två veckorna haft årsmöten. Antalet deltagare har sammanlagt varit över 5 000. Samtliga skogsbruksområden har på sina respektive årsmöten uttalat följande:

“Sveriges 330 000 familjeskogsbrukare, varav 52 000 är medlemmar i Södra, har stor betydelse för omställningen till en bioekonomi. Den brukade skogen tar upp stora mängder koldioxid och när råvaran förädlas och ersätter fossila material minskar klimatavtrycket.  

Den svenska skogstillväxten är ett resultat av mer än hundra års systematisk skogsvård och engagemang inom framförallt familjeskogsbruket.

En grundläggande orsak till att Sverige har utvecklats till en framstående skogsnation är att de investeringar i tillväxt och naturvård som görs i dag är positiva och lönsamma för kommande generationer.

För skogsägare råder det i dag en stor osäkerhet kring äganderätten och brukanderätten. Av regeringsdeklarationen framgår att den privata äganderätten till skogen ska värnas och att markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätt.

Trots det fortsätter svenska myndigheter att neka markägare ersättning när brukanderätten inskränks. Tillämpningen av den så kallade artskyddsförordningen föder misstro och riskerar att hämma både skogsinvesteringar och tillväxten i samhället.

Vi uppmanar därför både myndigheter och regering att införa ett moratorium, ett tillfälligt stopp av alla pågående och nya artskyddsärenden, till dess att frågan om rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukanderätten har utretts.”

Annons

Annons