Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Fyra megautmaningar för förpackningsbranschen

Elin Li, affärsutvecklare på Iggesund Paperboard. Foto:  Joakim Gustavson
Elin Li, affärsutvecklare på Iggesund Paperboard. Foto: Joakim Gustavson
Den ökande e-handeln reser många frågor kring förpackningens roll i framtiden. Vad händer med förpackningens roll när man inte längre väljer produkter från en butikshylla? frågar sig Elin Li.
Den ökande e-handeln reser många frågor kring förpackningens roll i framtiden. Vad händer med förpackningens roll när man inte längre väljer produkter från en butikshylla? frågar sig Elin Li.
Publicerad av
Simon Matthis - 28 mar 2019

Förpackningsbranschen är en minst sagt förändringsorienterad bransch. Effekterna av det enorma uppsvinget för e-handeln på förpackningar har vi nog bara sett början på, men det finns även andra megatrender som kan stöpa om förpackningsbranschen i grunden.  Elin Li, affärsutvecklare på Iggesund Paperboard, har identifierat fyra megatrender som hon översatt till framtida förpackningsutmaningar.

 

Elin Lis kollega Max Holmberg och Zsófia Réger från livsmedelsjätten Axfood kommer att prata om framtidens förpackningar på konferensen Empack Malmö, som går av stapeln 6-7 februari, och som i år har ett lokalt fokus ägnat att lyfta södra Sveriges förpackningsutmaningar.

Li/Holmberg/Régers föredrag kommer att handa om framtidens förpackningar, hur förpackningsutvecklare kan minska sin miljöpåverkan och vikten av att gå från linjära värdekedjor till värdenätverk.

Befolkningstillväxten

Den första megatrenden är befolkningstillväxten.

– Enligt FN:s prognoser kommer vi år 2050 att vara 9,8 miljarder på jorden. Det är två miljarder fler än idag och det innebär en stor utmaning för livsmedelsindustrin bara att föda alla dessa människor, säger Elin Li och tillägger:

– Man behöver också se till att den mat som produceras inte kasseras i samma omfång som i dag. När det gäller att minska matsvinnet tror jag att förpackningar kan spela en viktig roll, tillägger hon.

Den andra utmaningen är urbaniseringen. Antalet megastäder, med över 10 miljoner invånare, beräknas bli fler och uteslutande ligger på södra halvklotet. Den ökade urbaniseringen sätter press på redan hårt utnyttjad infrastruktur och innebär stora logistikutmaningar. Elin Li tror att urbaniseringen är en utmaning som kan leda till mer återanvändning, en knuff framåt för den cirkulära ekonomin med andra ord.

– Det vi idag kallar skräp kanske inte är det i framtiden utan kan ses som en resurs i och med återanvändning eller återvinning.

E-handeln

Den tredje megatrenden är e-handeln, som utmanar den traditionella handeln.

– E-handeln är ständigt tillgänglig och ställer krav på snabba leveranser. I många andra länder har det blivit vanligare med företag som kan leverera till dörren samma dag, berättar Elin Li.

Kanske ännu mer intressant är vilken förändrad roll förpackningen får när den inte längre behöver skilja sig från mängden i en butikshylla för att locka till köp.

– Vad händer med förpackningens roll när man inte längre väljer produkter från en butikshylla? Eller får hjälp och guidning i sitt köp av butikspersonal? Kunden får då den första fysiska kontakten med produkten först när köpet är gjort och skickat till en, resonerar Elin.

Förpackningens utseende kan, lite paradoxalt, komma att spela en än större roll då, men på ett annat sätt, tror hon.

– Förpackningen kommer nu att få en annan roll, som bekräftelse av ett val och en viktig byggsten för att bygga kundlojalitet mot varumärket.

Uppackningsögonblicket viktigare

En ny trend är att folk lägger upp filmer på ”the unboxing experience”, uppackningsögonblicket skulle man kunna kalla det på svenska, på Youtube. Något varumärkesägare förstått att slå mynt av.

– Det ska vara kul och spännande att öppna paketet oavsett om det är en mobiltelefon eller ett klädesplagg och som varumärkesägare vill man främja kundlojaliteten genom förpackningen, framhåller Elin Li.

– Men det kan också ge negativa effekter, till exempel dåliga upplevelser av illa förpackade leksaker till exempel. Då faller det ut över varumärket, speciellt om någon lägger ut en video över hur dålig förpackningen är på Youtube.

Indiemärken

Elin påpekar också att e-handeln gjort det enklare att starta upp nya varumärken. Hon kallar dem ”indiemärken”.

– De måste inte kvala in hos detaljvarukedjorna och det har gjort att konkurrensen ökat mellan olika aktörer.

E-handeln har också förändrat köpbeteenden. Det är väl känt att e-handeln, i alla fall inom modesegmentet, lett till fler returer. Vilket kan bli en miljöbelastning.

– Det har en negativ miljöeffekt med fler varor som transporteras.

Man kan också se de ökade returen som en spirande ny trend:

– Kundresan fortsätter även efter det att köpet är avslutat och du som varumärkesägare får ännu en möjlighet att bevisa att du värderar dina kunder genom att göra återköpet smidigt för dem.

Fjärde utmaningen

Den fjärde utmaningen handlar om hållbarhet och mer specifikt om hur vi ska få bukt med den ökade nedskräpningen från exempelvis plastförpackningar.

– Nedskräpningen av plast har vi pratat om länge, men jag tror att David Attenborough dokumentärserie där han tog upp plastnedskräpningen i haven innebar ett kollektivt uppvaknande. Vi märkte av det i media, hos våra kunder och våra kunders kunder som alltmer efterfrågar smartare, förnybara och återvinningsbara material.

Elin Li påpekar att flera länder infört lagar för att minska användningen av till exempel plastpåsar och – Vi ser också initiativ från varumärkesägare som bestämt sig för att fasa bort vissa av deras engångsprodukter i plast mot cellulosabaserat material, exempelvis IKEA och deras sugrör.

– Det kommer säkert fler initiativ för att minska användningen av single-use plastics, bland annat från EU, tillägger hon.

Holistiskt synsätt

Så hur ska förpackningsbranschen ta sig an dessa megautmaningar och vad kan förpackningen bidra med?  

Elin Li betonar flera gånger vikten av en holistisk syn på förpackningar, både för att minska deras miljöpåverkan men speciellt för att öka kostnadseffektiviteten.

– Jag tror att det finns många möjliga besparingar och vinster om man arbetar mer holistiskt med förpackningar inom företagen. Exempelvis kan ett helhetsgrepp som involverar både marketing och logistikavdelningen utnyttja möjligheterna från teknologi som RFID och NFC, för att koppla upp förpackningarna och öka kontrollen över sin logistikkedja.

– Här kan man tänka sig vinster i form av minskat spill, ökad effektivitet och lägre personalkostnader. Kanske blir förpackningen en av de viktigare bärarna för CRM (customer relationship management) och kan i större utsträckning bidra med differentiering och personlig kontaktyta mot ens kunder. Sen är det ju intressant att fundera över vilken data man kan få som kan analyseras och ligga som stöd för framtida produkt- eller serviceutveckling, fortsätter hon.

Jakten på undermaterialet

Samtidigt fortsätter jakten på ”undermaterialet” som kan ersätta plast men bibehåller plastens alla fördelar.

– Än så länge har ingen uppfunnit den heliga graalen, det förnybara materialet som ersätter plast helt och hållet i funktion, pris och tillgänglighet, men produktutveckling tar tid, säger Elin Li.   

Text: Simon Matthis

 

 

Annons

Annons