Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Grön fond söker innovativa projektidéer

Publicerad av
Simon Matthis - 01 apr 2019

Nu finns nya chanser att söka stöd till projekt som lyfter fram de gröna näringarna. Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond har förnyat bedömningskriterierna i årets utlysning.

 

Svenska Lantbruksveckans fond ska främja de gröna näringarnas ställning i samhället. Detta genom att lämna bidrag till aktiviteter som är öppna för, eller riktade till, allmänheten.

 

Under tio år har stiftelsen prioriterat projekt som riktat sig till barn och ungdomar.

 

– Vi känner ett behov av förnyelse och vill rikta oss till en bredare målgrupp. Gärna med hjälp av innovativa projekt. Samhället förvandlas och det finns många nya forum för att dela och sprida kunskap till olika målgrupper. Det säger Mats Denninger, ordförande i stiftelsens beslutande nämnd.

 

Grundplåten till stipendiekassan kommer från Föreningen Lantbruksveckan, ett forum för samverkan, utveckling och kunskapsutbyte inom lantbrukarrörelsen, grundad år 1911. När föreningen avvecklades skänktes de miljoner föreningen hade i sin kassa till Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond.

 

– Det finns ett fortsatt behov av att lyfta fram vad de gröna näringarna bidrar med, i samhället och i människors vardag.

 

Fonden brukar årligen dela ut runt en halv miljon kronor, med ett tänkt bidragsspann på 100 000 till 400 000 kronor för ett enstaka projekt.

 

Årets ansökningar ska vara inne senast den 3 maj.

Annons

Annons