Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ny utlysning från innovationsprogrammet Bioinnovation

Publicerad av
Simon Matthis - 02 apr 2019

En ny utlysning från Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation har öppnats. Utlysningen stödjer projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden.

Det finns många demonstrationer av biobaserade lösningar i labbskala, men tekniska processer för realisering och uppskalning saknas i stor utsträckning. Med utlysningen vill Bioinnovation stötta utveckling av möjliggörande tekniker som kan ta idéer som validerats i labb eller pilotskala vidare mot implementering i produktionsskala. Bioinnovation uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för rent svenska projekt.

Den 9 maj 2019 arrangeras ett Matchmaking Event på World Trade Center i Stockholm för svenska och finska aktörer kring utlysningen.

Utlysingen riktar sig till tillverkare/producenter och teknikleverantörer. Ansökningar prioriteras som visar att projektet är av strategisk betydelse för deltagande företag. Även akademi och forskningsinstitut samt andra aktörer omfattas av erbjudandet.

Utlysningen heter ”Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - gemensam utlysning Sverige-Finland”.

Annons

Annons