Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Holmens virke ska rulla med Green Cargo

Publicerad av
Simon Matthis - 02 apr 2019

Holmens största skogsinnehav finns i norra Sverige, medan flera bruk och sågverk är belägna längre söderut. För att säkra virkesförsörjningen och samtidigt förädla värdet av den egna skogen kommer Holmens virke, med start idag, att fraktas söderut med tåg från Green Cargo.

– Med den planerade kapacitetsökning vid Bravikens sågverk framför oss vill vi skapa ett tryggt och kontinuerligt tillskott av virke till egen industri och samtidigt förädla värdet av vår egen skog. Vi är glada över att kunna använda tåg för att på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt transportera virke från skogsinnehavet i norr till våra industrier i söder, säger Sören Petersson, vd Holmen Skog i ett pressmeddelande.

I det nu utökade samarbetet har antalet destinationer utökats till även södra Sverige och en ny transportlösning med fler lok och en ny vagn utvecklats. Det innebär att det är möjligt att transportera mer virke på färre antal tåg till fler orter.

Annons

Annons