Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ek: ”Se över lagen som missgynnar höga naturvärden”

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 03 apr 2019

I Svenska dagbladet 29 mars skriver Södras ordförande Lena Ek att dagens tillämpning av artskyddsförordningen kan leda till att naturvården i Sverige försämras. Skogsägare ska inte bestraffas för höga naturvärden utan ges rättmätig ersättning när mark undantas från brukande.

Lena Ek vill införa ett tillfälligt stopp för alla nuvarande och nya artskyddsärenden till dess att en ny lagstiftning är på plats.

Den nuvarande lagstiftningen skapar stor oro och osäkerhet bland Södras 52000 skogsägare eftersom den varken är förutsägbar eller rättssäker, framhåller Ek.

”Det får konsekvenser på många olika plan. En del av Sveriges framgångar bygger på den relativt höga tilliten och förtroendet för staten. Vi märker själva, utifrån egna undersökningar av attityder bland skogsägare att misstron ökar. Hur ska investeringar i naturvård på skogsfastigheten se ut om risken är överhängande att marken i princip konfiskeras om naturvärdena blir för höga? Borde det inte vara tvärtom? Att höga naturvärden är något som premieras, eller åtminstone inte straffar sig?”, skriver Lena Ek. Hon pekar också på att det samtidigt införts internationella konventioner på miljöområdet som bidragit till att skapa en ännu större osäkerhet kring äganderätt.

Annons

Annons