Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

SCA förvärvar 10 000 hektar skog i Lettland  

Publicerad av
Simon Matthis - 09 apr 2019

SCA har förvärvat Latvian Forest Companys skogs- och marktillgångar i Lettland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen är 260 miljoner kronor.

Latvian Forest Company äger och driver ett antal skogs- och jordbruksfastigheter i Lettland. Tillgångarna omfattar 7 600 hektar produktiv skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark och 800 hektar övrig mark. Virkesförrådet uppgår till ca en miljon kubikmeter.

Även delar av övriga marktillgångar lämpar sig för skogsbruk.

- Vi har länge varit i Baltikum som virkesköpare. De baltiska länderna är en naturlig del av vår råvarubas och vår verksamhet där stärks av ett eget skogsbestånd. Vi kan mycket väl tänka oss ytterligare skogsförvärv i Baltikum, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog, i ett pressmeddelande.

SCA förvärvar de dotterbolag till Latvian Forest Company, som i sin tur äger skogs- och marktillgångarna. SCA tillträdde de förvärvade tillgångarna den 8 april 2019.

Annons

Annons