Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Paper Province stakar ut vägen framåt

Foto: Paper Province
Foto: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 23 apr 2019

Paper Province har nyligen haft en strategidag där medlemsföretag, anställda, styrelse och representanter från Akademin deltagit.

Huvudsyftet med dagen var att skapa diskussioner kring vägen fram till 2023, då de tioåriga tillväxtprojekten med Vinnova avslutas i sin nuvarande form.

– Jag får inte uppfattningen att vi helt ska styra om verksamheten. Skapandet av internationell lyskraft är central och det råder det stor samstämmighet kring, säger Paul Nemes, vice VD på Paper Province.

Att fortsätta kraftsamla regionalt och skapa en internationell innovationshub är två åtgärder som alla var överens om.

– Vi behöver attrahera unga och skapa intresse för att säkra kompetensförsörjningen. Det är också viktigt att lyfta den akademiska kopplingen, dels i innovationsarbetet men också för att konkret stärka klustrets framtidsutsikter, säger Paul Nemes.

Dagen inleddes med en trendspaning där fyra aktuella områden listades:

- Specialisering, framförallt om Paper Province mål med internationalisering ska lyckas.

- Att Paper Province driver utvecklingen av den skogliga bioekonomin, något som kräver lobbying och kommunikation.

- Att ingå i större internationella sammanhang och samarbeta med aktörer utomlands.

- Att arbeta för att hamna högre upp i värdekedjan.

Paper Province har fyra strategiska områden: innovation och utveckling, kompetensförsörjning, internationalisering och regional tillväxt. Flera av de idéer och aktiviteter som kom fram under strategidagen rörde just de fyra områdena.

– Vi ska fortsatt stärka vår möjlighet att demonstrera bioekonomi i praktiken, exempelvis genom att bygga starka testbäddsmiljöer. Testbäddarnas långsiktighet är viktigt, den omgivande miljön med kompetens, företag och finansieringsstöd är vad vi erbjuder, säger Paul Nemes.

Annons

Annons