Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Sveaskog planerar anläggning för förnybar ligninolja

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 02 maj 2019

Sveaskog blir delägare i SunCarbon AB som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut. Lignin är en förnybar restprodukt från cellulosatillverkning vid massabruk som kan ersätta produkter baserade på fossil råvara.

SunCarbons ligninolja är, enligt Sveaskog, av mycket hög kvalitet och renhet och kan därmed användas i krävande användningsområden som i biodrivmedel, andra petrokemiska produkter, finkemikalier eller olika material. Lignin är därmed en av flera lösningar som kan bidra till att fasa ut olika fossila produkter och minska samhällets klimatpåverkan.

– Vår viktigaste uppgift är att ta hand om skogen så att den kan fortsätta skapa samhälls- och klimatvärden men också säkerställa att skogen får en betydelsefull roll för vårt framtida samhälle. Genom denna investering bidrar vi till att skogen och restprodukter från skogsbruk och industri ges en central roll i utfasningen av fossila produkter i vårt samhälle, säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef för Sveaskog.

–  SunCarbons teknik medför att massabruket får en ny intäktsström från ligninoljan men därtill kan öka produktionen av cellulosa vilket bidrar till att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, den bidrar därmed också till att öka användning och värde av veden säger Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation i Sveaskog.

SunCarbon planerar nu att färdigställa en produktionsanläggning för utvinning av ligninolja med produktionsstart till början av 2022. Den första anläggningen kommer att kunna producera cirka 45 000 ton ligninolja per år.

Delägare i SunCarbon är förutom Sveaskog även Preem, KIRAM, Arkell Innovations och Hulteberg Chemistry & Engineering.

Annons

Annons