Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

Tall med flera toppskott. Foto: Karl-Anders Högberg, Skogforsk
Tall med flera toppskott. Foto: Karl-Anders Högberg, Skogforsk
Publicerad av
Simon Matthis - 06 maj 2019

Höstens inventeringar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visade att tillväxtstörningar ökat sedan föregående vår. Fortfarande är orsaken okänd och arbetet fortsätter nu med experiment i fält.

I ett projekt lett av Skogforsk och med deltagare från Södra, Sveaskog och Skogsstyrelsen har tallföryngringar inventerats under våren och hösten 2018. Av de plantor som inventerades under hösten hade 16,8 procent dubbla eller flera toppskott, en klart högre frekvens än vårinventeringens 4,1 procent. Även förekomst av proleptiska skott, det vill säga skott som skjuter under sensommar och höst, och antalet knoppar i översta knoppkransen var högre i höstinventeringen. I höstinventeringen ingick fyra sådda objekt, dessa visade sig också ha störningar men i mindre omfattning än planteringar.

– Den högre frekvensen tillväxtstörningar som konstaterades i höstinventeringen är oroande. Osäkerheten kring vad som ligger bakom problemen kvarstår. Den extrema sommaren 2018 kan ha spelat en roll, men på vilket sätt är oklart, säger Karl-Anders Högberg, ansvarig forskare på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Annons

Annons