Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Drönare utmanar konventionell skogsbruksplanering

Foto: Metsä Group
Foto: Metsä Group
Publicerad av
Simon Matthis - 07 maj 2019

Metsä Group fotograferade förra sommaren cirka 3 500 hektar skog med drönare i södra och västra Finland och gjorde skogsbruksplaner till skogsägare på basen av materialet. Metoden har utvecklats utgående från erfarenheterna och nu säljs drönar-skogsbruksplaner som ett alternativ till konventionella skogsbruksplaner som görs i fält.

Skogsbruksplanen som grundar sig på uppgifter som insamlats med drönare utmanar den konventionella skogsbruksplanen. Metodens trumfkort är särskilt noggrannare beståndsuppgifter än man tidigare har blivit van med.

– Med drönare får man noggrannaste möjliga beståndsuppgifter. Mätningarna gör att beståndets storlek i kubikmeter och dess värde i euro kan uppskattas noggrannare än tidigare. Drönarmaterialet ger också information om mängden död ved – det hjälper för att bevara denna struktur som är så viktig för naturens mångfald, säger Metsä Groups direktör för medlemstjänster Tomi Salo i ett pressmeddelande.

Metoden kan identifiera tre trädslag: tall, gran och björk. De andra lövträdslagen registreras i klassen övriga lövträd. Skogsvårdsrekommendationerna räknas utgående från uppmätt information. På denna punkt skiljer sig drönarplanen från en konventionell plan, där åtgärdsrekommendationen görs av en människa.

Drönaren flyger på drygt 100 meters höjd över skogsfastigheten och mäter cirka 70 hektar skog per timme. Som ett resultat av mätningarna får skogsägaren också tillgång till ett ”närflygfoto” på skogsfastigheten.

Drönarplanen lämpar sig särskilt för uppdatering av en skogsbruksplan enligt Metsä. Metoden lämpar sig också för skogsägare som är särskilt intresserade av beståndets volym och värde.

Annons

Annons