Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Riskkarta kan avslöja granbarkborrens angrepp

Bilden visar områden som vars färg går från kallt till varmt – ju varmare färg, desto högre risk har skogen att angripas av granbarkborre. Karta: Södra
Bilden visar områden som vars färg går från kallt till varmt – ju varmare färg, desto högre risk har skogen att angripas av granbarkborre. Karta: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 10 maj 2019

Genom att kartlägga områden dit granbarkborren söker sig ökar möjligheterna att bekämpa angreppen. Efter ett lyckat försök i Långasjö lanserar nu Södra en riskkarta för hela Götaland.

Kartan visar inte faktiska angrepp, utan lyfter fram områden i skogen där risken är hög för granbarkborreangrepp. 

– Vi och många andra i branschen försöker kartlägga granbarkborrens faktiska angrepp, men inser att vi många gånger kommer in försent. Med denna karta kan vi styra våra steg i rätt riktning och ha en möjlighet att avverka skog som fortfarande går att använda till sågbart virke, säger Henrik Holmberg, Skötsel och entreprenörsutvecklare Södra.

Kartan har tagits fram med utgångspunkt i Södras kanske mest utsatta område, Långasjö. Områden som avverkats på grund av insektsangrepp har använts för att finna områden med liknande karaktär. En testperiod har genomförts i Långasjö verksamhetsområde, med lyckat resultat. Nu lanseras kartan för hela Södras verksamhetsområde.

– Kartan är en stor tidsbesparing för vår redan ansatta fältpersonal, de kan direkt se vart på en fastighet vi ska lägga tyngdpunkten för fältinventering, säger Anders Jakobsson, chef för Långasjö verksamhetsområde.

Kartan kommer under maj månad att finnas tillgänglig för all fältpersonal. Medlemmar i Södra kan i första hand ta del av kartan tillsammans med sin inspektor och under juni månad även själv ta del av kartan bakom inloggning via sodra.com. Kartan gäller för hela Götaland och innehåller därmed information om alla fastigheter.

Annons

Annons