Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Formas ger akutbidrag till forskning om torkans effekt på granen

Nyplanterad gran. Foto: kn1, iStock
Nyplanterad gran. Foto: kn1, iStock
Publicerad av
Simon Matthis - 10 maj 2019

Formas har beviljat en akutansökan om bidrag för att studera granar som drabbades hårt av torkan i Sverige 2018. Forskarna ska ta vara på möjligheten att samla in data om hur trädens motståndskraft har påverkats av den verkliga torkan, vilket ska ersätta behov av att genomföra kostsamma torkexperiment i äldre granskog.

2018 dog mycket mer granskog av angrepp från granbarkborre än av skogsbränderna i Sverige. Anledningen var dock samma: torka. Granbarkborren förökar sig oftast i stora, äldre träd som fallit i storm, men kraftig torka kan stressa de levande träden och sätta ner deras försvar mot angrepp. Det varma och torra vädret 2018 försvagade träden, och dessutom möjliggjorde den att två generationer av granbarkborrar hann utvecklas under samma år. Granbarkborrarna sprider dessutom blånadssvamp, som ytterligare försvagar trädet. Forskning behövs för att undersöka om trädens motståndskraft mot blånadssvamp är påverkade året efter torka, och om det går att anpassa skogsbruket genom till exempel förädling och val av plantsort.

– Projektet kommer att bidra till bättre förståelse för hur ett förändrat klimat kan påverka risken för angrepp av granbarkborre i framtiden, säger Anna Maria Jönsson, projektledare och professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap på Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons