Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Stora Enso introducerar en innovation för pappersmuggar

Foto: Stora Enso
Foto: Stora Enso
Publicerad av
Simon Matthis - 14 maj 2019

Stora Enso har nyligen lanserat innovationen Cupforma Natura Solo by Stora Enso, en förnybar kartong för pappersmuggar.

Det innovativa materialet lämpar sig för såväl muggar för varma och kalla drycker som för glassförpackningar. Det produceras utan den traditionella plastbeläggningen och har utvecklats så att fibrerna kan återanvändas helt i en återvinningsprocess.

– Vi ser ett stort behov av miljövänliga lösningar inom dagens livsmedelsförpackningar. Konsumenterna efterfrågar bekvämlighet men på ett hållbart sätt. Återvinning halverar en pappersmuggs koldioxidavtryck och hela värdekedjan gynnas av innovationer inom förnybara material. Cupforma Natura Solo är ytterligare ett led i Stora Ensos arbete för att minska plastanvändningen och styra förändringen mot effektivare återvinning av on-the-go-förpackningar, säger Hannu Kasurinen, SVP chef för Liquid Packaging and Carton Board, Consumer Board division, i ett pressmeddelande.

– Vi har testat Cupforma Natura Solo tillsammans med våra kunder i Europa och konstaterat att den fungerar på ett sätt som liknar muggar med traditionell polyetenbeläggning, så ingen ny konverteringsteknologi behövs. Dessutom kan detta innovativa material öka återvinningsvärdet för använda muggar eftersom barriären bryts ner i en återvinningsprocess och alla fibrer kan återanvändas. Vi är stolta över att kunna börja erbjuda våra kunder Cupforma Natura Solo för att främja förnybara och cirkulära lösningar och stärka livsmedelsförpackningars värde, säger Ebba Mannheimer, chef för Business New Barrier Solutions, Consumer Board division.