Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Swestep förvärvar patent på revolutionerande teknik

Foto: Swestep
Foto: Swestep
Foto: Swestep
Foto: Swestep
Publicerad av
Simon Matthis - 20 maj 2019

Företaget Swestep meddelar att de förvärvat patent på teknik som revolutionerar framställande av fossilfria drivmedel. Det handlar om fyra patent som möjliggör en mer effektiv framställning av förnybara drivmedel ur avfall från pappers- och biomassa samt övrigt organiskt avfall och plaster, med hjälp av Swesteps KDP-teknik. Därigenom kan mer förnybar energi utvinnas och detta till en betydligt lägre investeringskostnad än vad alternativa lösningar kan erbjuda, enligt Swestep.

–  Swesteps teknik och de patent vi förvärvat innebär att det går att utvinna mer förnybar energi ur avfall från pappers- och massaindustrin än tidigare. Dessutom är investeringskostnaden en bråkdel jämfört med vad alternativen kräver. Detta är en oslagbar kombination, helt i linje med vad vi sedan tidigare erbjuder för att hantera övrigt organiskt avfall och plaster i andra globala industrier, säger Karl-Magnus Mattsson, vd och grundare av Swestep

Den grundläggande funktionen för KDP-tekniken är att konvertera organiskt avfall, som exempelvis lignin, till en flytande produkt vilken dels kan användas direkt som bränsle och till prestationskemikalier för plaster och mediciner, dels kan användas som råvara för vidare förädling – exempelvis i form av hydrering till konventionell diesel. 

Genom processkombinationerna som patenten omfattar erhålls en effektiv produktion av förnybara drivmedel ur i första hand träråvara, inklusive relaterat avfall såsom lignin. De tester som genomförts med lignin påvisar hög kostnadseffektivitet.

– Vi får fram en liter diesel från tre kilo lignin och biomassa. Blandar vi dessutom i en tredjedel vardera av ej återvinningsbara plaster och papp-produkter, som annars bränns upp, får vi ut 1 liter diesel från 2,5 kg avfall, säger Karl-Magnus Mattsson.  

De första leveranserna av kundanläggningar förväntas ske under 2020. Två av dessa anläggningar planeras att uppföras i Sverige. 

Annons

Annons