Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

Foto: Michael Engman
Foto: Michael Engman
Publicerad av
Simon Matthis - 28 maj 2019

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med datumet för detta pressmeddelande har SCA emitterat 2,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet.

Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade SCA den 8 maj 2018 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har SCA uppdaterat grundprospektet, vilket igår den 27 maj 2019 har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.  

Annons

Annons