Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Forststyrelsen satsar på AI

Foto: Collective Crunch
Foto: Collective Crunch
Publicerad av
Simon Matthis - 03 jun 2019

Forststyrelsen, ett finländskt statligt affärsverk som förvaltar en tredjedel av Finlands yta, och företaget Collective Crunch har kommit överens om ett samarbete för att förbättra planeringen av avverkningar och skogskötseln genom att utnyttja avancerad AI-teknologi och big data-analys.

Det ambitiösa samarbetsprojektet grundar sig på innovationspartnerskap. Ett av projektets syften är att planera och utveckla användningen av drygt 5 miljoner hektar skog.

I samarbetet som grundas på innovationspartnerskap ska parterna utveckla verktyg och tjänster på Linda Forest, CollectiveCrunchs tekniska plattform.

Linda Forest är en teknisk plattform som utnyttjar information som skapas inom klimatologiska och geografiska processer samt i kundprocesser. Plattformen gör det möjligt att bättre förutse trädvolymer och kvalitet. Lösningen innebär att skogsägare, köpare och planerare får reda på trädvolymer och kvalitet utan att själv behöva besöka platsen.

– Vi hoppas på att detta partnerskap ska föra oss närmare en framtid där vi sköter och använder våra skogsresurser ännu bättre och utnyttjar de möjligheter som artificiell intelligens kan erbjuda, säger Jussi Kumpula, verkställande direktör vid Forststyrelsens skogsbruksaktiebolag i ett pressmeddelande.

Annons

Annons