Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Invigning av Holmens första Kunskapsskog

Publicerad av
Simon Matthis - 03 jun 2019

På onsdagen den 5 juni invigs Holmen Skogs första Kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunskapsskogarna är större sammanhängande skogsområden med höga naturvärden som syftar till att öka kunskapen om hur man med ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt.

Kunskapsskogen i Kunnådalen ligger sju mil väster om Örnsköldsvik och har valts ut på grund av sina specifika och unika biologiska förutsättningar. Med en sällsynt stark vildmarkskänsla karaktäriseras området av en vidsträckt dalgång som löper längs Kunnån i väst-östlig riktning.

Kunnådalen är det första av flera sammanhängande Kunskapsskogar som Holmen Skog kommer att presentera runt om i Sverige de kommande åren.

Annons

Annons