Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

SCA säljer sin logistikverksamhet i Rotterdam

Foto: Quistnix/Wikimedia Commons
Foto: Quistnix/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 04 jun 2019

SCA avser att sälja sitt dotterbolag SCA Logistics i Rotterdam till det holländska företaget Matrans Holdings B.V. Transaktionen beräknas reducera SCAs nettolåneskuld med ca 575 M SEK, inklusive försäljningspris och effekten av den finansiella leasing som ingår i försäljningen.  

 

SCA Logistics (Rotterdam) B.V.s verksamhet omfattar hamnterminal, stuveri, spedition och skeppningsservice. Företaget hyr idag kaj och terminalytor av Port of Rotterdam och äger lager, kontor, kranar och fordon på de förhyrda ytorna.

 

Matrans Holdings B.V. bedriver logistikverksamhet i intilliggande terminaler. I överenskommelsen ingår att Matrans Holdings B.V. ska fortsätta tillhandahålla logistiktjänster för SCA. SCA Logistics kommer att fortsätta upprätthålla effektiva och regelbundna sjötransporter av bulk-, roro- och containergods via terminalen i Rotterdam. Verksamheten där kommer med Matrans som ny ägare, att drivas vidare med samma ledning och medarbetare som tidigare.

 

- Sedan 1967 har SCA drivit egen logistikverksamhet och Rotterdam är en av de viktigaste hamnarna för SCAs produkter, säger Magnus Svensson, inköps- och logistikdirektör, i ett pressmeddelande. 

 

SCA Logistics (Rotterdam) B.V. har ca 80 anställda. Försäljningen är villkorad av konsultation med terminalens arbetstagare samt godkännande av Rotterdams hamn.

Annons

Annons