Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Bergs Timber ingår nytt låneavtal

Foto: Bergs Timber
Foto: Bergs Timber
Publicerad av
Simon Matthis - 17 jun 2019

Bergs Timber meddelar att de ingått ett nytt låneavtal om sammanlagt 750 miljoner kronor, som har en treårig löptid och innefattar tre periodlån samt en revolverande facilitet om 250 miljoner kronor.

Periodlånen ska amorteras kvartalsvis från och med 30 september 2019. Villkoren för de nya kreditfaciliteterna överensstämmer med den offert som tidigare lämnats av Danske Bank och SEK. Låneavtalet innehåller sedvanliga finansiella åtaganden som bl.a. begränsar handlingsutrymmet för Bergs Timber avseende pantsättning av tillgångar, upptagande av lån eller ställande av borgen, att sälja eller överlåta tillgångar samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med annat bolag.

Dessutom föreskriver låneavtalet att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 40 procent av föregående års vinst.

Annons

Annons