Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

SCA säkrar lån på 1 miljard kronor

Foto: Kontrastfoto
Foto: Kontrastfoto
Publicerad av
Simon Matthis - 18 jun 2019

SCA har tecknat ny kreditfacilitet på 5 miljarder kronor. Den nya faciliteten refinansierar befintliga odragna kreditfaciliteter på 8 miljarder kronor vilka tecknades under 2017. Kreditfaciliteten är primärt avsedd att förbli odragen och fungera som bolagets likviditetsreserv.

 

Faciliteten har en löptid på 5 år med två förlängningsoptioner om vardera 1 år. Deltagande banker är Svenska Handelsbanken, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank där alla agerar som arrangörer, med Skandinaviska Enskilda Banken som koordinator.

 

Lånet från Nordiska investeringsbanken (NIB) uppgår till 1 miljard kronor med en löptid om 10 år och finansierar utökningen av produktionskapaciteten för blekt sulfatmassa vid SCAs massafabrik i Östrand, Timrå kommun. Lånet kommer att förlänga SCA förfalloprofil och ytterligare diversifiera bolagets finansiering.

Annons

Annons