Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Grönt ljus för HTC-anläggning i fullskala

Publicerad av
Simon Matthis - 28 jun 2019

En storskalig utrustning för Hydrotermisk Karbonisering (HTC) i industriell skala byggs i Örnsköldsvik för implementering i Heinola, Finland. Det är företaget C-Green som i samarbete med ÖMV, Stora Enso och RISE Processum nu skalar upp tekniken. Utrustningen är den första industriella anläggningen baserad på C-Greens teknologi och ska i stor skala omvandla blött bioslam till värdefullt biobränsle.

Företaget C-Greens affärsidé är att med hjälp av HTC omvandla restströmmar från exempelvis massa- och pappersindustri till ett energirikt material. Det är en miljövänlig energieffektiv process som med förnybara restmaterial skapar ett biobränsle.

2016 byggde C-Green upp en pilotanläggning för HTC i Örnsköldsvik, tillsammans med bland andra Processum. Den har varit i drift sedan 2017. Företaget har sitt huvudkontor i Solna men valde ändå att placera pilotanläggningen på Domsjö utvecklingsområde eftersom det erbjuder nödvändig infrastruktur i form av utrymme och kompetens.

– Jag är född i Domsjö och vet vad som finns i form av till exempel engineeringresurser, tryckkärlstillverkning, verkstad för tillverkning och montage, industrimålning, el- och instrumentmontage med mera, säger Fredrik Lundqvist, en av grundarna till C-Green.

Utrustningen i Heinola kommer att kunna processa 16 000 ton bioslam per år vilket resulterar i en reduktion av 2500 ton CO2-ekvivalenter per år. Den beräknas vara i drift under 2019.

HTC är en teknik som med hjälp av högt tryck och höga temperaturer förvandlar blött organiskt material (vanligtvis bioslam) till ett fast material med högt kol- och energiinnehåll. Temperatur: Cirka 200 grader Celsius.

Annons

Annons