Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Bergs Timber förvärvar bränslepelletstillverkare

Foto: Bergs Timber
Foto: Bergs Timber
Publicerad av
Simon Matthis - 28 jun 2019

Bergs Timber förvärvar Fågelfors i Småland. Den förvärvade verksamheten utgörs av en ny anläggning för tillverkning av bränslepellets med en kapacitet om 100 000 ton per år. Därutöver finns kapacitet för tillverkning av 20 000 ton värmeloggs. En avgörande del av råvaran kommer att hämtas från de biprodukter som genereras vid Bergs Timbers svenska anläggningar.

Övriga verksamheten inom det förvärvade bolaget består av legohyvling, för närvarande med en produktion av cirka 30 000 m3 hyvlad vara per år.

Anläggningen är belägen i Fågelfors i östra Småland med gynnsamma transportavstånd från Bergs Timbers övriga anläggningar.

Köpeskillingen för aktierna i det förvärvade bolaget uppgår till 48 miljoner kronor, varav 30 miljoner erläggs kontant och 18 miljoner betalas i form av nyemitterade B-aktier i Bergs Timber.

Annons

Annons