Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Almi Invest investerar i Biofiber Tech  

Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.
Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.
Publicerad av
Simon Matthis - 28 jun 2019

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB. I emissionen på 6,65 miljoner kronor går även existerande ägare och några nya investerare in med 3,65 miljoner kronor. Bolagets patenterade teknologi minskar användandet av plast och möjliggör en stor CO2-påverkan.

Genom Biofiber Techs patenterade teknologi modifieras träfiber så att de blir mer ”plastlika” – och kan användas för att ersätta dagens fossilbaserade plast. Det resulterande materialet blir miljövänligt och kostnadseffektivt med goda materialegenskaper. Träfiberna är koldioxidneutrala och helt naturligt nedbrytbara i naturen utan behov av till exempel UV-ljus eller andra speciella förhållanden.

- Det här är ett av de bolag som kan ge mycket stor och snabb CO2-reducering innan 2030 eftersom tekniken enkelt kan integreras i existerande processer och råvaruflöden – både från skogsindustrin och plastindustrin - utan större investeringar, säger Karin Ebbinghaus, Investment Manager på Almi Invests GreenTech-fond.

– Det finns ett enormt behov av sådana nya typer av material som kan ersätta eller komplettera dagens plaster i allt ifrån förpackningar till bilindustrin. De bioplasterna som finns på marknaden idag har ofta utmaningar med kostnad och skalbarhet – något som Biofiber Techs teknologi löser.

Annons

Annons