Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Ny omgång av Tandem Forest  

Publicerad av
Simon Matthis - 01 jul 2019

Tandem Forest Values är ett projekt som riktar sig till forskare inom skogsområdet. I den andra utlysningen av forskningsmedel inom projektet finns cirka 40 miljoner kronor att söka för samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. Ansökningar om forskningsmedel välkomnas till och med den 9 september.

– Syftet med projektet är att stärka och utveckla forskningssamverkan på skogs- och skogsindustriområdet mellan Finland och Sverige, säger Eva Pettersson, VD för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, en av de organisationer som är initiativtagare till projektet.

– Förra årets utlysning möttes av ett fantastiskt stort intresse från såväl finska som svenska universitet och forskningsinstitut; vi hoppas samma gäller för årets, säger hon.

Årets övergripande forskningsteman är skogsresurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande. En eller två forskare i varje land bildar ett konsortium som söker medel för ett gemensamt projekt. Forskare i både Finland och Sverige inbjuds nu att söka medel ur programmet. Projektet måste bygga på, eller leda till, ett aktivt samarbete mellan forskningsgrupper vid universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige inom något av de övergripande forskningsområdena.

Programmet är inriktat på att stötta yngre forskare och ledaren för konsortiet ska vara en forskare tidigt i karriären. Även i fjolårets utlysning, som var en stor framgång, var målet att stödja yngre forskare. Då beviljades tolv anslag för finansiering av lika många post-doctjänster. Dessa unga forskare har nu börjat arbeta i Finland och Sverige.

 

Initiativet till Tandem Forest Values togs av Kulturfonden för Sverige och Finland inför Finlands hundraårsjubileum 2017, då forskningsprogrammet var en gåva till Finland från Sverige. Till årets forskningssatsning bidrar Finland och Sverige med lika stora belopp. Finansiärer denna gång är Finlands Akademi, Forskningsrådet Formas, Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, Finlands jord- och skogsbruksministerium och Finlands miljöministerium.

Annons

Annons